IZJAVA O PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI PODATAKA

Tvrtka VATROMAX K.M.B. d.o.o. se obvezuje da neće zloupotrebljavati osobne podatke iz obrasca narudžbe. Osobnim podacima smatraju se svi podaci kojima se utvrđuje identitet kupca (primjerice ime i prezime, e-mail adresa, adresa stanovanja i sl.). VATROMAX K.M.B. d.o.o. neće dostavljati niti razotkriti osobne podatke kupca trećoj osobi, osim u slučajevima u kojima tako izričito propisuje zakon te u slučajevima kada je to potrebno za ispunjenje obveza. Svi podaci o kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla.

Svi djelatnici VATROMAX K.M.B. d.o.o. i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Obavezujemo se pružati zaštitu osobnim podacima kupaca na način da prikuplja samo osnovne podatke o kupcima koji su nužni za ispunjenje obveza. Podatke koji se pristupom na internet stranicu automatski bilježe, a nisu osobni podaci (vrste pretraživača, broj posjeta, vrijeme provedeno na stranicama i sl.)

VATROMAX K.M.B. d.o.o. ima pravo koristiti isključivo radi ocjene posjećenosti internet stranice i radi poboljšanja njenog sadržaja i funkcionalnosti.

VATROMAX K.M.B. d.o.o.  informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka te redovito daje kupcima mogućost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške svrhe. U slučaju promjene bilo kojeg od osobnih podataka (npr. mjesto stanovanja, adresa dostave) koji se evidentiraju prilikom registracije, kupac je dužan o promjeni obavijestiti VATROMAX K.M.B.  d.o.o. U slučaju promjene o kojoj nije obaviješten, VATROMAX K.M.B.  d.o.o. ne odgovara za bilo kakve nedostatke u pogledu narudžbe odnosno isporuke proizvoda.

Gore navedene odredbe o zaštiti osobnih podataka odnose se isključivo na početnu web stranicu web shop-a vatromax-kmb.hr te na sve stranice unutar vatromax-kmb.hr domene, a ne na vanjske stranice na koje upućuju linkovi na vatromax-kmb.hr domeni, za koje stranice vatromax-kmb.hr nije nadležan niti odgovoran te za koje stranice vatromax-kmb.hr ne prikuplja i ne obrađuje podatke korisnika. Osim u slučaju elektronske narudžbe, u drugim slučajevima vatromax-kmb.hr neće kupcu slati elektronske poruke ukoliko na to kupac nije izričito pristao.

UVJETI PRODAJE WEB SHOP-A VATROMAX-KMB.HR

1. OSNOVNI POJMOVI

U smislu ovih uvjeta prodaje, kupac je fizička ili pravna osoba koja naručuje ili plaća uslugu dostave proizvoda posredstvom web stranice vatromax-kmb.hr. Rešetari 4, 51215 Kastav, Hrvatska (u daljnjem tekstu VATROMAX K.M.B. d.o.o. ) – Web shop vatromax-kmb.hr (u daljnjem tekstu: web shop). Ukoliko su u podacima o kupcu upisani podaci o pravnoj osobi, tada se kupcem smatra pravna osoba, a fizička osoba čiji su podaci uneseni smatra se ovlaštenom osobom kupca. Kupcem se smatra svaka osoba koja naruči barem jedan proizvod, popuni tražene podatke i plati naručeni proizvod. Primatelj se smatra osoba kojoj se proizvod isporučuje, a različita je od osobe kupca. Prema Zakonu o zaštiti potrošača maloljetne osobe ili potpuno poslovno nesposobne osobe ne mogu obavljati kupnju na daljinu, to mogu učiniti samo njihovi zakonski zastupnici.

2. OSOBNI PODACI I POSLOVNA SPOSOBNOST

Prihvaćanjem ovih uvjeta prodaje, kupac izjavljuje da su svi podaci koje je dao o sebi istiniti i potpuni, da je poslovno sposoban te da ne postoje nikakve poznate mu zapreke naručivanje i kupnju proizvoda od vatromax-kmb.hr tj. za kupnju na web shop-u. Vatromax-kmb.hr sukladno izjavi o privatnosti i sigurnosti podataka prikuplja samo osnovne podatke koji su nužni za ispunjavanje obveza.

3. NARUDŽBA I TRENUTAK SKLAPANJA UGOVORA

Proizvodi se naručuju odabirom, korištenjem menija i popunjavanjem elektronskog formulara. Kupac može naručiti i kupiti proizvod kao registrirani ili kao neregistrirani korisnik. Proizvod se smatra naručenim kada kupac prođe cijeli postupak narudžbe. Plaćanje naručenih proizvoda moguće je obaviti na slijedeće načine: E-banking-om i općom uplatnicom. U trenutku kada je narudžba zaprimljena, vatromax-kmb.hr će elektronskim putem u obliku e-mail-a obavijestiti kupca o tome da je narudžba zaprimljena odnosno da je proizvod naručen. Po primitku uplate na žiro račun proizvod će biti na skladištu proizvod zapakiran i vatromax-kmb.hr  će elektronskim putem u obliku e-mail-a obavijestiti kupca da je kupio proizvod te da je proizvod poslan. Ukoliko naručeni proizvod nije raspoloživ na skladištu vatromax-kmb.hr  će obavijestiti kupca da proizvod trenutno nije raspoloživ te o roku u kojem je proizvod dobavljiv. Naručeni proizvod, ovisno o tome da li je dostupan na skladištu, vatromax-kmb.hr  isporučuje u najkraćem mogućem roku. Ukoliko je proizvod naručen, a kao način plaćanja je odabran E-banking ili opća uplata, vatromax-kmb.hr  se obvezuje rezervirati proizvod na skladištu u trajanju od 3 rada dana, ne uključujući subotu. Nakon isteka 3 radna dana od primitka narudžbe vatromax-kmb.hr  ne jamči za raspoloživost proizvoda.

4. NAČIN KUPNJE NA WEB SHOP-U

Odabirom svakog proizvoda pored istog su ispisani detalji – ime proizvoda, kratak opis, cijena, količina te da li je dostupan na skladištu. Odabirom pojedinog proizvoda isti se uvrštava u meni „Košarica“. Cijene istaknute na stranicama pored pojedinog proizvoda vrijede za sve oblike plaćanja i izražene su bez PDV-a. Pristupom meniju „Košarica“ dobivate uvid u odabrane proizvode, njihovu količinu i cijenu. Proizvod uvršten u „Košaricu“ kupuje se klikom na tipku „plaćanje“. Nakon pritiska na tipku „plaćanje“ pristupate u obrazac narudžbe u koji ste dužni upisati osobne podatke. Ukoliko se osobni podaci kupca razlikuju od osobnih podataka primatelja dužni se odabirom navedene opcije točno naznačiti i podatke primatelja. Prilikom narudžbe pored svakog proizvoda biti će naznačena cijena dostave. Cijena dostave nije uključena u cijenu proizvoda za kupnju ukupne vrijednosti do 750,00 kn bez PDVa. Nakon primitka podataka iz narudžbe na ekranu će biti istaknuta obavijest da je narudžba kupca zaprimljena, a kupac će o primitku narudžbe dobiti posebnu obavijest elektronskim putem na naznačenu e-mail adresu. Ukoliko je kao oblik plaćanja odabrano plaćanje E-banking-om, općom uplatom, a vatromax-kmb.hr  ne raspolaže naručenim proizvodom zbog nedostataka robe na skladištu, o tome će, u primjerenom roku, kupac biti obaviješten te će vatromax-kmb.hr  izvršiti povrat uplaćenih novčanih sredstava. U slučaju gore navedene uplate, kupac odgovara i snosi rizik za točnost i istinitost dostavljenih podataka obzirom da će vatromax-kmb.hr izvršiti povrat sredstava sukladno dostavljenim podacima.

5. NAPLATA / AUTORIZACIJA

Sve cijene izražene su u Hrvatskoj nacionalnoj valuti, hrvatska kuna (kn), bez PDV-a. U slučaju plaćanja e-banking-om i općom uplatnicom troškovi uplate i/ili međubankarske transakcije nisu uključeni u cijenu.

6. PRAVO NA RASKID UGOVORA

Kupac ima pravo raskinuti ugovor sukladno članku 44. Zakona o zaštiti potrošača. Ako je dostava iz bilo kojeg razloga izvršena prije zaprimanja obavijesti o raskidu ugovora, kupac može raskinuti ugovor uz plaćanje usluge pakiranja i dostave u ugovornom iznosu od 100,00 kn s uključenim PDV-om, a ukoliko troškovi dostave prelaze ugovoreni iznos u iznosu troškova dostave. Odmah po zaprimanju obavijesti o raskidu ugovora, vatromax-kmb.hr  će kupca e-mail-om obavijestiti da je dostava već izvršena i da je obvezan podmiriti ugovorne troškove pakiranja i dostave u iznosu 100,00 kn s uključenim PDV-om, odnosno u iznosu troškova dostave ukoliko oni prelaze iznos od 100,00 kn. U slučaju kada je ugovor raskinut nakon izvršene dostave proizvoda, kupac je dužan o svom trošku vratiti proizvod neoštećen i zapakiran u originalnu ambalažu. Dostava se smatra izvršenom u trenutku kada je vatromax-kmb.hr  predao proizvod dostavnoj službi. U slučaju raskida ugovora kod plaćanja E-banking-om i općom uplatnicom, vatromax-kmb.hr  će uplaćeni iznos koji je dužan vratiti kupcu umanjiti za iznos narudžbe koji se odnosi na ugovorni iznos troškova pakiranja i dostave ukoliko su za to ispunjene gore navedene pretpostavke.

7. PODACI O PROIZVODIMA

Podaci o proizvodima na web shop-u sačinjeni su temeljem baze podataka vatromax-kmb.hr. Fotografije proizvoda su ilustrativne prirode te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati proizvodima koji su predmet narudžbe. Vatromax-kmb.hr  posebno ističe da vizualni identitet proizvoda prikazan na fotografiji ne mora odgovarati izgledu proizvoda u stvarnosti, pogotovo obzirom na postavke monitora na računalu kupca, razlike u percepciji boja kako ih kupac vidi na zaslonu i sl. U slučaju gore navedenog nesklada između proizvoda prikazanog na fotografiji i isporučenog proizvoda ne radi se o nedostatku proizvoda. Podaci o proizvodima (opis proizvoda, cijena i dr.) prikazani na web shop-u  vatromax-kmb.hr  podložni su bugovima, nepravilnostima u radu aplikacije, drugim tehničkim nepravilnostima, tipografskim pogreškama i sl. U slučaju očitih pogrešaka ili neispravnosti u pogledu podataka o proizvodima prikazanih na web shop-u vatromax-kmb.hr  zadržava pravo jednostrano raskinuti ugovor.

8. DOSTAVA

Proizvode je moguće naručiti za dostavu na području Republike Hrvatske, prema uvjetima koji vrijede za svako područje dostave. Dostava na području Republike Hrvatske obavlja se putem Lagermax AEG dostavne službe. U cijenu dostave uključeno je pakiranje proizvoda. U cijenu proizvoda nije uključena dostava, osim ukoliko nije drukčije naznačeno (naznaka – dostava besplatna). Vatromax-kmb.hr  se obvezuje isporučiti naručeni proizvod u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora. Dostava se obavlja prema uvjetima korištenja usluga dostavne službe, a smatra se izvršenom u trenutku predaje proizvoda dostavnoj službi. Provjera ispravnosti narudžbe ovisi o Kupcu, a naknadne reklamacije se ne uvažavaju. Ako se proizvod koji je upućen kupcu odnosno primatelju vrati vatromax-kmb.hr  jer dostavna služba nije uspjela izvršiti dostavu, kupac će o tome biti obaviješten e-mail-om te će mu biti ponuđene slijedeće mogućnosti: da se naručeni proizvod, na zahtjev kupca e-mail-om, ponovno dostavi na adresu kupca odnosno primatelja, da naručeni proizvod preuzme na adresi vatromax-kmb.hr  uz prethodni telefonski dogovor o terminu preuzimanja. Ukoliko kupac u roku od 3 dana ne odgovori na upućeni mu e-mail i odabere jednu o ponuđenih mogućnosti, odabrani proizvod biti će dostavnom službom upućen na adresu kupca. Kada vatromax-kmb.hr  putem dostavne službe isporuči proizvod kupcu odnosno primatelju kupac odnosno primatelj je dužan preuzeti proizvod potpisom na dostavnici, čime potvrđuje da je proizvod uredno isporučen.

9. NEDOSTACI NA PROIZVODU

Vatromax-kmb.hr  ne odgovara kupcu odnosno primatelju za manje ogrebotine na proizvodima koje su nastale kao posljedica dostave robe putem dostavne službe, ukoliko ogrebotine ili manji nedostaci ne utječu na osnovna svojstva i upotrebljivost proizvoda. Vatromax-kmb.hr  ne odgovara kupcu odnosno primatelju ukoliko tehničke mogućnosti opreme kupca odnosno primatelja nisu dovoljne za ispravno korištenje proizvodom kao i ukoliko osobna svojstva kupca odnosno primatelja nisu dovoljna za upotrebu proizvoda. U slučaju nedostataka na proizvodu kupac može raskinuti ugovor samo ako je prethodno dao Prodavatelju naknadni primjereni rok za ispunjenje ugovora.

10. POVRAT I REKLAMACIJE

U slučaju povrata robe kupac je dužan uputiti opravdanu reklamaciju vatromax-kmb.hr  i to e-mailom, telefonski ili pismeno. Kupac ima pravo na povrat robe u sljedećim slučajevima: isporuka robe koja nije naručena, isporuka robe koja ima grešku ili oštećenja koja nisu nastala u transportu. Pri primitku robe provjera ispravnosti narudžbe ovisi o kupcu, te je kupac dužan da usporedi primljene artikle s računom, ukoliko nešto nedostaje odmah to napomenite jer naknadne reklamacije se neće uvažavati.

Platforma za on-line rješavanje potrošačkih sporova (Platforma za ORS)

Člankom 14. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 524/2013. o online rješavanju potrošačkih sporova, koja se primjenjuje od 09. siječnja 2016. godine, propisana je obveza trgovaca sa sjedištem u Europskoj uniji koji sudjeluju u ugovorima o online prodaji ili uslugama te online tržištima koja su uspostavljena u Uniji da na lako dostupnom mjestu na svojim internetskim stranicama osiguravaju elektronsku poveznicu s Platformom za ORS.

Link: Platforma za internetsko rješavanje sporova (ORS)

11. OSTALI UVJETI

Za valjanu narudžbu proizvoda osoba koja popunjava narudžbu mora biti starija od 18 godina. Kupac snosi odgovornost za točnost i potpunost unesenih podataka prilikom registracije. Vatromax-kmb.hr  zadržava pravo na izmjenu ovih uvjeta prodaje te iste može promijeniti bez prethodne najave, ali se obvezuje obavijestiti sve registrirane korisnike putem e-mail adresa koje su isti upisali prilikom registracije. Sve eventualne promjene primijenit će se na korištenje  vatromax-kmb.hr  stranica.

12. PRIMJENA UVJETA PRODAJE

Korištenjem usluga web shop-a  Vatromax K.M.B. d.o.o.  prihvaćate ove uvjete prodaje. Ako niste suglasni s uvjetima nemojte koristiti ove stranice niti putem njih naručivati proizvode. Ove web stranice sadrže informacije o proizvodima i uslugama Vatromax K.M.B. d.o.o.  te služe kao elektroničko prodajno mjesto – web shop. Vatromax K.M.B. d.o.o.   ne odgovara za eventualnu štetu nastalu korištenjem ove web stranice te korištenjem informacija s ove web stranice u svrhe koje izlaze izvan okvira njihove predviđene namjene.

13. AUTORSKA PRAVA

Vatromax K.M.B. d.o.o. je nositelj autorskih prava na sadržaju i formatima ove web stranice. Cjelokupan sadržaj sa web stranice ne smije se koristiti bez dopuštenja Vatromax K.M.B. d.o.o. niti ustupati trećim osobama.

14. ZAVRŠNE ODREDBE

Prihvaćanjem ovih uvjeta prodaje kupac pristaje na odredbe ovih uvjeta te prihvaća da oni čine sastavni dio ugovora.

U Rijeci 09.09.2020.
Vatromax-kmb.hr  je zaštićena robna marka tvrtke Vatromax K.M.B. d.o.o. • Rešetari 4, 51215 Kastav • OIB 10545415025